Životní prostředí a dopravní generel

S návratem podzimu se ob¬jevují každoroční nepříjemné doprovodné klimatické jevy, pro které se již vžil termín – smog. Jak ho poznáme? Velmi jednoduše. Z rádia, televize či z novin nás varují, že senioři, děti, těhotné ženy a ne-mocní nemají vycházet ven. Větrat intenzivně, krátce. Pokud možno nevětrat vůbec. Prostě si již jako obyvatelé metropole zvykáme, že nás něco či někdo omezuje v na¬šich činnostech. Zatímco proti nesmyslným plotům se bránit můžeme, bránit se proti smogu je přeci jen složitější. Proti smogu nelze bojovat plotem, ale osvětou, diskusí a lidským přístupem. Když si uvědomíme, kdo vlastně nejvíce znečisťuje ovzduší v metropoli, pak je to nejvíce „naše lenost“. Ano. Emise z aut a prach. Bylo by velmi jednoduché oplotit Prahu, stejně jako botanickou zahradu, a nevpustit do města žádné auto. Ale to je asi stejné, jako chtít mír na celém Světě. Přesměrovat dopravu ve městě jinam v rámci města sice zdánlivě pomůže, ale nic neřeší. Je škoda, že se pražský obchvat buduje právě podle tohoto přístupu.

Podle mého názoru je nezbytné vytvořit v rámci naší městské části generel dopravy, který by znamenal především její zklidnění. A to vybu¬dováním dostatečných parkovacích ploch u zastávek MHD tak, aby klesl pohyb aut ve městě. MHD se musí využívat co nejvíce. Je nutné zachovat jízdné zdarma pro děti do 15-ti let a seniory nad 65 let. Určitě nelze při-pustit daší zdražování časově omezeného jízdného. Strategie pražského dopravního podniku musí být nejen příznivá k pražanům, ale především k životnímu prostředí.

Dopravní generel musí obsahovat i opatření vedoucí ke snížení hlu¬ku. Například zatravněním tramvajového pásu se zcela zásadním způ¬sobem sníží hluk z provozu v okolí. Stejně tak je možné vytipovat jed¬notlivé ulice, které zklidnit výměnou povrchu, rozšířením prostoru pro chodce, vytvořením bezpečných parkovacích stání a samozřejmostí by mělo být navrácení zeleně do ulic. Zeleň působí nejen esteticky na klid našich duší, ale především snižuje hluk, prašnost a zvlhčuje vzduch v nebližším okolí. Věřte, že je na každém z nás, jak se nám v Praze bude dýchat.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892